KONSERNREGNSKAP PR. 3. KVARTAL 1999, Published 11/11/1999 17:30:00

Konsernstyret behandlet den 11. november regnskapet pr. 30.9.1999. Konsernets omsetning pr. 3. kvartal ble

kr 5.404 mill. (kr 4.707 mill.), en økning på 15 % sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet preges av et normalt sesongmessig svakt annonsemarked samtidig som konsernet opprettholder en god kontantstrøm fra driften. Konsernet viderefører en offensiv satsing for å posisjonere Schibsted som et ledende konsern innenfor multimedia-virksomhet i Skandinavia. Konsernets nettaviser, portaler og e-handelstjenester opprettholder og styrker sin posisjon i perioden.

Driftsresultatet endte på kr 116 mill. (kr 334 mill.) Finansresultatet viste et underskudd på kr 58 mill. (kr –12 mill.) Endringen skyldes resultatandelen fra tilknyttede selskaper. Resultat før skatt ble kr 58 mill. (kr 322 mill.) På grunn av permanente forskjeller, hovedsakelig relatert til avskrivning av goodwill og andel resultat tilknyttede selskaper, ble skattekostnaden kr 46 mill. og resultat etter skatt kr 12 mill. (kr 205 mill.)

Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(MILL.KR.) 30.9.99 30.9.98

Driftsinntekter 5.404 4.707

Driftsresultat 116 334

Finansresultat (58) (12)

Resultat før skattekostnad 58 322

Resultat 12 205

EPS (kr.) 0,30 3,02

CFPS (kr.) 6,49 7,78

Presentasjon av 3. kvartal 1999 er tilgjengelig på følgende link:

http://reports.huginonline.com/765900.pdf

Fullstendig rapport med tabeller er tilgjengelig på følgende link:

Attachments

Description
File