Kostnadsbesparelser i Aftenposten identifisert., Published 27/01/1999 14:50:00

Aftenposten har identifisert kostnadsreduserende tiltak i Aftenposten på 170 millioner kroner. Tiltakene vil i de nærmeste ukene bli drøftet med representanter for fagforeningene i Aftenposten. Ledelsens ambisjon er å redusere kostnadsnivået med minst 150 millioner kroner. De besparende tiltakene vil bli iverksatt i løpet av årene 1999 og 2000. Kostnadene forbundet med besparelsene er forventet å beløpe seg til ca. 70 millioner kroner. Ca. 30 millioner vil bli kostnadsført i 1998, resten i 1999 og 2000.

Schibsted annonserte nylig førtidspensjoneringer i Aftenposten. Den årlige besparelsen på ca 30 millioner og kostnaden på ca 30 millioner i forbindelse med disse førtids-pensjoneringene er inkludert i tallene over.