Kostnadsreduksjon i Aftenposten, Published 29/11/2001 14:52:06

Detaljering av kostnadsreduserende tiltak som ble annonsert i 3. kvartal 2001Aftenpostens styre har i dag vedtatt et forbedringsprogram på kr. 200 mill. over de neste to år som ledd i Schibsteds annonserte produktivitets- og lønnsomhetsprogram. Programmet innebærer bemanningsreduksjoner på 130 – 150 årsverk.Aftenposten tilbyr førtidspensjon til alle som fyller 60 år innen utgangen av 2001, samt sluttpakker eller såkalt “gyldne håndtrykk”, med inntil 12 månedslønner. Dersom bemanningsreduksjon ikke oppnås ved hjelp av frivillige tiltak og naturlig avgang, vil oppsigelser bli nødvendig.De vedtatte tiltak vil gi en antatt resultatforbedring med effekt på ca. kr. 100 mill. i 2002 og kommer i tillegg til allerede implementerte tiltak på kr. 50 mill. Begge programmene ble annonsert i forbindelse med 3. kvartals rapportering. Dette innebærer avsetninger i størrelsesorden kr. 50 – 80 mill. som vil bli belastet i 4. kvartal 2001.Anslag for driftsresultat basert på nåværende forventninger om annonsemarkedet for 2002 for Aftenposten Konsern inkl. Avis1, er i størrelsesorden kr. 50 – 100 mill. etter at ovennevnte kostnadsreduksjoner med resultateffekt på kr. 150 mill. er gjennomført.Oslo, 29. november 2001Catharina Thorenfeldt

Finansdirektør