Ledelsesendringer i 20 Minutter, Published 15/01/2002 18:03:24

Styret i 20minuten Holding AG og Ekkehard Kuppel er blitt enige om at Kuppel fratrer som administrerende direktør i 20minuten.Konserndirektør Sverre Munck i Schibsted ASA tiltrer stillingen og opprettholder samtidig sin stilling som Konserndirektør i Schibsted.20minuten utgir aviser i Zurich, Bern og Basel i Sveits, og i Madrid og Barcelona i Spania. Fremover vil fokus være på å få de eksisterende avisene til lønnsomhet hurtigst mulig, og selektivt vurdere oppstartsmuligheter i Europa.I en kommentar til endringene sier Birger Magnus, styreformann i 20minuten: “Ekkehard Kuppel har på 18 måneder plassert 20minuten på Europakartet for kvalitets gratisaviser. Vi vil nå fokusere på våre eksisterende virksomheter, i tillegg til visse prosjekter som er kommet langt i forhandlingene. Kuppel vil bistå 20minuten i å fullføre disse forhandlingene. Gjennom utnevnelsen av Sverre Munck til administrerende direktør bekrefter Schibsted sitt engasjement i 20minuten prosjektet.”