Ledelsessituasjon PanSOL, Published 02/03/2000 10:06:00

Den 1. desember 1999 ble det sendt ut pressemelding der det fremgikk at Kirsten Idebøen var påtenkt som konsernsjef for ”PanSOL” som var planlagt etablert 1. januar 2000. Etter planen skulle ”PanSOL” etableres som morselskap for de nasjonale operative virksomheter i Sverige, Norge, Danmark og Finland per 1. januar 2000. Denne reorganiseringen er ennå ikke gjennomført.

SOL AB har besluttet ikke å tilsette Kirsten Idebøen som administrerende direktør i SOL AB og konsernsjef i ”PanSOL” når konsernet senere etableres.

I perioden fremover vil eierne Schibsted, Telia og Telenor engasjere seg intensivt i arbeidet med å etablere ”Pan SOL” konsernet og forberedelsene til børsnotering av selskapet. Arbeidet vil bli ledet av SOL ABs styreformann Sverre Munck.

Oslo, 2. mars 2000

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig