Meldepliktig handel, Published 08/08/2001 17:16:30

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 28. mai – 1. juni minus 20% rabatt, dvs NOK 77,80 pr. aksje, og innebærer kjøp av totalt 77 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 21. juni 2001. Av selskapets primær- innsidere har følgende personer benyttet tilbudet:


Ny aksjebeholdning:
- Kjell Aamot 12.376
- Trond Berger 5.300
- Jan Erik Knarbakk 4.401
- Sverre Munck 2.301
- Olav Mugaas 1.301
- Einar Hanseid 2.339
- Aslak Ona 3.885
- Bernt Olufsen 4.358
- Gunnar Strömblad 1.362
- Catharina Thorenfeldt 77
- Ingunn Saltbones Leine 118
- Håkon Olav Kjernsmo 77
- Liz Ovesen 118
- Berit Bjerg 576
- Hilde Harbo 476
- Gunnar Nordby 476
- Håkon Letvik 551
- Ole Sivert Prytz 651
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.Oslo, 9. august 2001