MOBILE TJENESTER OG UMTS LISENSER, Published 22/03/2000 09:56:00

Schibsted har besluttet å etablere et selskap for å utvikle og drive nye mobile tjenester i Skandinavia samt å vurdere søknad i forbindelse med planlagt utdeling av UMTS lisenser.

Selskapet vil etablere portaler for mobile tjenester som brukeren skal kunne få tilgang til gjennom nye mediekanaler som WAP-telefoner, dagens GSM telefoner og håndholdte brukerenheter (PDA). Tjenestene vil rette seg både mot forbrukermarkedet og næringslivet. Disse satsinger vil koordineres med konsernets aviser.

Videre vil selskapet innlede forhandlinger med etablerte teleaktører, med sikte på selv å kunne tilby GSM-telefonitjenester til sluttbrukere i markedet.

Det er ventet at myndighetene i Norge, Sverige og Danmark i løpet av året vil utlyse lisenser for det nye UMTS nettet. UMTS vil kunne tilby en vesentlig høyere overføringshastighet enn dagens systemer for mobilkommunikasjon, og vil kunne åpne for en rekke nye tjenester – for eksempel multimedietjenester der bilde, tekst, tale og video kan kombineres. Schibsted vil iverksette aktiviteter for å kartlegge om betingelsene er tilstede for at selskapet søker UMTS-lisens i ett eller flere nordiske land, alene eller i partnerskap med andre aktører.