Erichsen overfører innflytelse i Schibsted til Stiftelsen Tinius

Nagell, Published 11/05/2006 17:01:21

Tinius Nagell-Erichsen, Schibstedkonsernets største eier, fullfører nå sitt arbeid for å sikre Schibsted ASA et sterkt, stabilt og norsk eierskap også etter at han selv er borte. I forbindelse med Schibsted ASAs kvartalspesentasjon torsdag markerte Nagell-Erichsen at Stiftelsen Tinius nå overtar kontrollen med den eierposisjonen i selskapet som han selv personlig hittil har hatt.
 
“Å skape trygghet for at Schibsteds aviser og øvrige medier også i fremtiden kan opprettholde sin posisjon som frie og uavhengige organer” – det er Tinius Nagell-Erichsens formål med Stiftelsen Tinius. Stiftelsen ble opprettet i 1996. Den gang ble det gjort kjent at Stiftelsen ved Nagell-Erichsens bortgang eller på det tidspunktet han besluttet det, ville få overført den eneste stemmeberettigede aksjen i Nagell-Erichsens selskap Blommenholm Industrier AS. Det er dette selskapet som formelt er Schibsted ASAs største aksjonær med 26,1 prosent av aksjene.
 
Nagell-Erichsens beslutning er at overføringen av den stemmeberettigede aksjen i Blommenholm Industrier skal skje nå. Samtidig overfører han 33 millioner kroner til Stiftelsen Tinius. Dermed øker kapitalen i Stiftelsen til 50 millioner. Nagell-Erichsen fortsetter som formann i Stiftelsen Tinius.
 
Aksjeposten i Schibsted ASA som fremover skal kontrolleres av Stiftelsen Tinius har stor betydning i Schibstedkonsernet. Så lenge eierposten på 26,1 prosent holdes samlet, gir vedtektsbestemmelser betydelig innflytelse over eierskapet i Schibsted. Eventuelle oppkjøpsforsøk bedømmes også til å være meget vanskelig.
 
Vedtektene i Stiftelsen slår fast at redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet skal være retningsgivende for alle medier som eies av Schibstedkonsernet. Samtidig skal Stiftelsen arbeide for en langsiktig sunn økonomisk utvikling av konsernet.
 
Stiftelsen Tinius’ styre består i tillegg til Tinius Nagell-Erichsen selv av Per Egil Hegge, John A. Rein og Ole Jacob Sunde. Sunde er også styreleder i Schibsted ASA. Etter Nagell-Erichsens bortgang skal styret i Stiftelsen Tinius bestå av tre medlemmer. De utpeker selv sine personlige etterfølgere.