Nokia og Schibsted Telecom inngår samarbeid, Published 04/04/2001 12:07:57

Samarbeidet innebærer utvikling av nye innholdstjenester for bruk i mobile situasjoner. De nye mobile tjenestene vil være tilpasset og tilknyttet Nokias fremtidige mobilterminaler, slik at brukeren tilbys en sømløs totalopplevelse.”Vi er svært fornøyd med avtalen med Nokia. Ved å dra nytte av Nokias ekspertise vil vi kunne tilby brukerne attraktive, nyttige og spennende mobile tjenester. På denne måten fører samarbeidet oss nærmere målet om å være ledende på mobile tjenester i Norge og Skandinavia”, sier direktør i Schibsted Telecom, Per Håkon Fasting.En pakke av innholdstjenester skreddersys de enkelte terminalene for å gi brukerne en umiddelbar opplevelse av nytte. Formålet med å utvikle innholdstjenester med utgangspunkt i terminalenes spesifikke egenskaper, er å øke brukervennligheten ytterligere.”For oss er samarbeidet en naturlig utvikling mot å sikre services og tjenester til våre sluttbrukere. Fremtidens mobile Internett-løsninger både forutsetter og krever gode innholdstjenester. I den forbindelse ser vi på samarbeidet med Schibsted Telecom som et viktig skritt i riktig retning”, sier Daniel Friis, Business Development Manager i Nokia Mobile Phones Skandinavia.De mobile innholdstjenestene vil bli lansert fortløpende etter hvert som Nokias nye terminaler slippes. Foruten utvikling av nye innholdstjenester omfatter den langsiktige rammeavtalen også samarbeid om distribusjon og markedsføring.Schibsted Telecom ble startet sommeren 2000, og er et heleid Schibsted-selskap. Både Aftenposten og VG er inne på eiersiden. Dannelsen av selskapet er et ledd i Schibsted ASAs visjon om å være Skandinavias ledende mediebedrift gjennom å være den foretrukne innholdsleverandør til lesere, seere og annonsører, uavhengig av medievalg.Mere informasjon finnes på:

www.schibsted.no, www.aftenposten.no, www.vg.no, www.inpoc.no.