NORDFOTO INN I SCANPIX GRUPPEN, Published 01/12/1999 09:18:00

Det er inngått en intensjonsavtale om at Scanpix Scandinavia AB 1. januar 2000 kjøper 49% av det danske billedbyrået Nordfoto. Dette gjør Scanpix til et av de største fotobyråene i Europa. Estimert omsetning i 1999 er på SEK 110 mill. Innlemmelsen av Nordfoto forventes å øke omsetningen til ca. SEK 180 mill. Scanpix Scandinavia AB er morselskapet i gruppen og eies 72% av Schibsted. Förenade Landsortidningar (FLT) eier 18% og Norsk Telegrambyrå (NTB) 10%. Ifølge intensjonavtalen vil eieren av Nordfoto, Berlingske, få oppgjør i form av en 15% eierandel i Scanpix Scandinavia AB i tillegg til et mindre kontantvederlag.