Ny søkemotorteknologi i SOL, Published 14/02/2000 09:48:00

SOL-selskapene har valgt FAST som leverandør til de nordiske søketjenestene Kvasir og Evreka. Kvasir og Evreka er Nordens ledende søketjenester, med til sammen ca. 500 mill. søk i 1999. 800 mill. søk forventes i inneværende år. FAST ble valgt i konkurranse med andre globale søkeleverandører grunnet både hurtighet og relevanse. Avtalen åpner også for bruk av tjenestene i andre europeiske land.