ØKNING I AVISENGASJEMENT I ESTLAND, Published 11/06/1998 00:00:00

Den tidligere inngåtte intensjonsavtalen mellom Schibsted ASA og Heldur Tõnisson, eier av mediegruppen Postimees AS, er blitt erstattet av endelig avtale om rettet emisjon mot Schibsted. Emisjonen gir en eierandel på 34%.

Schibsted har også inngått avtale om kjøp av 79% av aksjene i Sönumileht AS, utgiver av avisen med samme navn. Avisen er Estlands tredje største abonnementsavis, med et opplag på ca. 28.000. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale om rettet emisjon som ville brakt Schibsted til en eierandel på 40%. Postimees AS eier 11% av aksjene i Sönumileht.

Postimees AS har videre inngått avtale om kjøp av avisen Pärnu Postimees, som utgis i Estlands tredje største by, Pärnu, og har et opplag på ca. 18.000.

Schibsted ASA