Opplagstall for Aftenposen 1998, Published 16/02/1999 09:52:00

Aftenposten har idag offentliggjort sine opplagstall for 1998 (sammenlignbare tall for 1997 i parantes).


Hverdag 288.078 eksemplarer (286.163)
Aften 186.418 eksemplarer (191.269)
Søndag 238.181 eksemplarer (230.118)