OPPLAGSTALL FOR VG, Published 04/08/1999 09:25:00

Til tross for gode salgstall i juli med opplag betydelig over 1998 nivået ligger det akkumulerte opplaget pr. juli 1999 marginalt under opplaget for samme periode i 1998.