OPPLAGSUTVIKLING FOR VG FØRSTE KVARTAL1997, Published 11/04/1997 00:00:00

Schibsted

VGs opplag har vist en oppgang på 500 aviser for januar, 7.000 for februar og
26.700 for mars, sammenlignet med 1996. Tallene for mars er beheftet med
usikkerhet pga. det store salget i påsken. Justert for påskesalget anslås
opplagsøkningen i mars til å være 11.000 aviser. Opplagsøkningen i første
kvartal blir da omtrent 6.000 aviser sammenlignet med 1996, noe som tilsvarer
en økning på 1,7% pr. første kvartal.

11. april 1997
Schibsted A/S

Sverre Munck
Konserndirektør

Schibsted Hugin