Opptak fra telefonkonferansen i forbindelse med 3. kvartal, Published 11/11/1999 19:30:00

Vil dere høre på opptaket fra telefonkonferansen til Schibsted ASA i forbindelse med fremleggelsen av 3. kvartals regnskapet:


Ring 22 33 11 13
Tast user id 120#
Tast 1
Tast konferanse id 20#
Tast 1 for å starte avspilling