Opsjonsordning vedtatt i Aftonbladet, Published 22/12/1999 09:43:00

Styret i Aftonbladet besluttet i et møte i går å tilby de ansatte i Aftonbladet kjøp av opsjoner i Hierta Venture AB. Ventureselskapet har eierandeler i bl.a. Bidlet, TopJobs og Leknet. Opsjonene utgjør inntil 10 % av Hierta Ventures aksjekapital.Tilbudet går ut til de ansatte medio januar år 2000.

Det ble samtidig besluttet å tilsette Rolv Erik Ryssdal som VD for Aftonbladet fra i dag.