Orange tildeles UMTS lisens i Sverige, Published 18/12/2000 10:05:20

Orange Sverige har blitt tildelt UMTS lisens. Schibsted ASA har tidligere annonsert sin ambisjon om å ta en ledende rolle i utviklingen av tjenester som skal leveres over det bredbåndnettverk som skal utbygges i de nordiske land i løpet av de neste årene.

I tråd med denne ambisjonen har Schibsted i partnerskap med Orange/France Telecom budt på de utlyste lisenser i Sverige.

Schibsted er godt fornøyd med å ta del i Oranges konsortium og har tro på den felles erfaring og dedikasjon som blant annet Orange, France Telecom, Bredbandsbolaget, NTL Inc. og Skanska har med hensyn til å bygge den nye generasjon av mobile kommunikasjonsprodukter- og tjenester. Dette, kombinert med Schibsteds og de andre partneres komplementære bidrag, gjør konsortiumet godt posisjonert for å lykkes i markedet.

Schibsteds eierandel i konsortiet vil bli 2 % og dette utgjør en egenkapitalinvestering på opptil ca. 200 mill. over 5 år.

Oslo, 18. desember 2000

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig