PAPIRPRISER FOR 1999, Published 23/12/1998 13:57:00

Det er oppnådd enighet mellom Norske Avisers Landsforening og deres leverandører om priser for avispapir for 1999. Avtalen innebærer en gjennomsnittlig prisøkning på ca. 1% for 1999 i forhold til 1998. For Schibsteds to aviser i Norge, Aftenposten og VG, vil prisøkningen bety økte kostnader i størrelsesorden NOK 2,5 millioner i forhold til 1998, gitt uendret papirforbruk.