Papirpriser for 2001, Published 02/01/2001 11:42:07

Norske Avisers Landsforbund (NAL) har forhandlet frem en avtale om levering av papir til norske aviser for 2001 og de påfølgende to år. Avtalene innebærer en prisøkning i forhold til 2000 på i overkant av 13%. For de to påfølgende år er det enighet om leveranse av papir til samme priser som i 2001. Rett til reforhandling for begge parter hvis det er store prisendringer i markedet.