Pressemelding fra Schibsted ASA, Published 19/01/1998 00:00:00

Med bakgrunn i oppslag i pressen lørdag 17. januar kan Schibsted bekrefte at det pågår forhandlinger mellom Schibsted og Sandrew vedrørende en mulig sammenslåing av de to konsernenes aktiviteter innen distribusjon og rettigheter på kino og video i Norden. Et eventuelt nytt selskap vil ble eiet med 50% av Schibsted og 50% av Sandrew og vil ha en årlig omsetning på ca. NOK 600 millioner. Schibsted konsernets aktiviteter innen disse områdene omsetter pr. i dag for ca. NOK 150 millioner årlig.

En eventuell avtale er ikke sluttforhandlet og må godkjennes av Schibsteds konsernstyre. Ytterligere informasjon vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Stein Yndestad
Investor Relations