Pressemelding: Schibsted vurderer samlokalisering i Oslo, Published 05/07/2010 08:30:00

Schibsted har flere leieavtaler som utløper de nærmeste årene og ser nå på muligheten til å samle sine virksomheter i Osloregionen på en eller to adresser. Schibsted kommer derfor til å starte søket etter nye kontorlokaler sentralt i Oslo.

 

– Schibsted er i ferd med å gjennomføre samlokalisering av de svenske virksomhetene sentralt i Stockholm, og vurderer nå å gjennomføre en tilsvarende prosess i Oslo. Å samle virksomhetene i Osloregionen vil bidra til å styrke konsernets mediehusstrategi og forventes å gi positive effekter for Schibstedkonsernet og for de enkelte datterselskapene, sier konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger.

 

Utredningsprosjektet vil involvere berørte selskaper i det videre arbeidet.

 

Schibsted leier i dag kontorlokaler på 6 ulike adresser sentralt i Oslo og ser for seg en betydelig arealgevinst ved en eventuell fremtidig samlokalisering. I hovedsak ser man etter to alternative løsninger, med lokaler i størrelsesorden 15.000 – 20.000 kvm eller 20.000 – 30.000 kvm. Til å gjennomføre prosessen med å finne alternative løsninger har Schibsted valgt DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS som rådgiver og de vil i samarbeid med interne prosjektgrupper vurdere de aktuelle mulighetene. Det vil bli sendt ut en invitasjon til eiendomsbesittere/investorer i løpet av kort tid.

 

Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf. 9168 6695.

 

Schibsted ASA
Oslo, 5. juli 2010