Pressemelding, Published 19/08/1998 00:00:00

1) Organisasjonsendringer
Med utgangspunkt i veksten innenfor forretningsområdene Avis og Multimedia i første halvår har Schibsted gjennomført følgende organisasjonsendring. Sverre Munck, konserndirektør økonomi og finans i Schibsted ASA tiltrer som konserndirektør for forretningsområdet Multimedia. Birger Magnus fortsetter som konserndirektør for forretningsområdet Avis og vil også være medlem av styret for Schibsted Multimedia AS. Ny konserndirektør for økonomi og finans vil bli tilsatt senere.

2) Økt eierandel i Postimees
Schibsted ASA har inngått en avtale med majoritetsaksjonæren i Postimees gruppen, Hr. Heldur Tõnisson, som innebærer at Schibsteds eierandel øker fra 34% til 92,5%. De resterende 7,5% vil bli eiet av stiftelsen Tulevik som vil ha sterk innflytelse vedrørende utnevnelse av sjefredaktør i avisen Postimees og magasinet Luup med det formål å ivareta publikasjonenes redaksjonelle tradisjoner og uavhengighet.

3) TV-allianse med Endemol
Schibsted og det nederlandske Endemol, et av Europas største TV-produksjonsselskaper, har inngått en intensjonsavtale om å bli strategiske partnere innen TV-produksjon i de nordiske land. Samarbeidet gjør Schibsted og Endemol til den klart største frittstående TV-produsent i Norden.

I henhold til intensjonsavtalen går Endemol inn i Schibsteds selskap Metronome Film & Television med en eierandel på 35%. Endemols aktiviteter innen TV-produksjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland vil bli integrert i Metronome. Schibsted og Endemol regner med en årsomsetning i det utvidede selskapet på ca. 400 millioner kroner. Schibsted vil fortsatt være majoritetsaksjonær i Metronome med mer enn 60% av aksjene i selskapet

4) Økt driftsunderskudd i Multimedia
Driftsunderskuddet for forretningsområdet Multimedia antas å bli kr. 160 millioner i 1998. Dette er betydelig høyere enn tidligere anslått. Det økte underskuddet skyldes fortsatt restrukturering i Sverige, betydelige nysatsinger og beskjedne inntekter i eksisterende virksomheter.

Oslo, 18. august, 1998
SCHIBSTED ASA

Eirik Ubøe
Finansdirektør