PRISØKNING VG, Published 15/04/1999 12:47:00

VG øker prisen til 9 kroner fra 1. juli på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. VG har hatt uendret utsalgspris på 8 kroner siden 1993 på disse ukedagene. Gitt et uendret opplag vil prisøkningen gi VG en positiv årlig resultateffekt før skatt på i underkant av 70 millioner kroner.