PRODUKTOMLEGGING OG PRISØKNING AFTONBLADET, Published 26/03/1999 14:51:00

Aftonbladet legger om sin bilagsstruktur med øket satsning på IT-bilag i A4 format fra 5. april. Bilagsstrukturen forøvrig forandres også vesentlig. Samtidig økes prisen til 10 kroner på samtlige dager, opp fra 8 kroner på mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Gitt et uendret opplag vil produktomleggingen og prisøkningen gi Aftonbladet en positiv årlig resultateffekt før skatt på rundt SEK 40 millioner.