QXL.COM PLC OVERTAR BIDLET AB, Published 27/03/2000 10:27:00

QXL.com plc har inngått avtale med hovedeierne i Bidlet AB om overtagelse av 50,4% av aksjene i Bidlet AB inklusive Aftonbladets 12%. QXL planlegger å legge inn bud på resterende utestående aksjer i Bidlet AB. Oppgjøret vi gis i form av aksjer i QXL.

Avtalen er avhengig av godkjenning av generalforsamlingen i QXL, planlagt i juni.

Aftonbladets investeringsselskap, Hierta Venture, eier 12% av Bidlet (fullt utvannet er Aftonbladets eierandel i underkant av 10%). Transaksjonen medfører en gevinst etter omkostninger på ca. SEK 370 mill. basert på sluttkursen i QXL fredag 24. mars, og vil etter planen inntektsføres i løpet av 2. kvartal 2000. Gevinsten konsolideres 100% i Schibsteds regnskaper.