Restrukturering i Scandinavia Online AS, Published 16/09/1998 00:00:00

SOL AS har gjennomført bemanningsreduksjoner pga. restrukturering av selskapet. Årsaken til restruktureringen er selskapets økonomiske situasjon. Underskuddet pr. første halvår var ca 35 millioner kroner. Gjennom oppsigelsene vil antall årsverk i selskapet reduseres fra 85 til 60. For inneværende år vil bemanningsreduksjonene ikke ha noen vesentlige konsekvenser for de økonomiske resultatene, besparelsene for 1999 er beregnet til ca 10 millioner kroner.

Oslo, 16.09.98
SCHIBSTED ASA

Stein Yndestad
Investor Relations Officer