RESTRUKTURERINGSKOSTNADER, Published 23/12/1998 13:55:00

Schibsted annonserte i forbindelse med offentliggjøringen av regnskapene for tredje kvartal at det ville påløpe betydelige kostnader i forbindelse med blant annet, førtidspensjoneringer i Aftenposten, restrukturering innen internett-aktivitetene og selskaper innen TV/Film Infrastruktur. Disse kostnadene er nå kartlagt og antas å beløpe seg til i underkant av 100 millioner kroner. Beløpet vil bli kostnadsført i regnskapet for fjerde kvartal.