Salg av aksjer i TVNorge, Published 23/05/1997 00:00:00

Schibsted

Schibsted har inngått avtale med TV 2 AS om salg av 21,33 % av aksjene
i TVNorge.

Kjøpesummen er ca. kr. 112 millioner, og transaksjonen vil gi
Schibsted en regnskapsmessig gevinst på ca. kr. 30 millioner i 2. kvartal.
Gevinstberegningen hensyntar Schibsteds andel av TVNorges underskudd den
perioden man har eiet aksjene, og Schibsteds indirekte eierandel i TVNorge
gjennom eierandelen i TV 2.

Etter salget eier Schibsted direkte 8% av aksjene i TVNorge.

Sverre Munck
Konserndirektør

Schibsted Hugin