Salg av aksjer i TVNorge, Published 25/06/1997 00:00:00

Schibsted

Schibsted har inngått avtale med TV 2 AS om salg av Schibsteds resterende 8% av aksjene i TVNorge. Kjøpesummen er kr. 42 millioner. Schibsted har dermed totalt solgt aksjer i TVNorge for ca. kr 154 millioner. Aksjene ble kjøpt for ca. kr. 140 millioner.

I 2. kvartal vil Schibsted inntektsføre en gevinst på totalt ca. kr 56 millioner på salg av 29,3% av aksjene i TVNorge. Gevinstberegningen hensyntar Schibsteds andel av TVNorges underskudd den perioden man har eiet aksjene, og Schibsteds fortsatt indirekte eierandel i TVNorge gjennom eierandelen i TV 2.

Schibsted Hugin