Salg av Scandinavia Online AB, Published 20/11/2001 09:56:01

Schibsted, Telenor og Telia har undertegnet en avtale om å selge sine aksjer i Scandinavia Online AB til Eniro AB for SEK 11,50 per aksje. Oppgjøret skjer i kontanter. De tre eierne kontrollerer tilsammen 76 prosent av aksjekapitalen i Scandinavia Online.De tre selskapene offentliggjorde 2. november at de hadde inngått en intensjonsavtale om en felles salgsprosess for sine eierandeler i Scandinavia Online, og den foreliggende avtalen med Eniro er et resultat av denne prosessen.Salget forventes gjennomført før utgangen av året. Gjennomføring forutsetter at Eniro får aksept fra eierne av mer enn 90 prosent av aksjene i Scandinavia Online. Ytterligere informasjon om tilbudet fra Eniro vil fremgå av prospektet som er utarbeidet i forbindelse med det offentlige tilbudet til de øvrige aksjeeiere i Scandinavia Online.Schibsted eier 15,7 mill. aksjer (34,6 prosent) i Scandinavia Online AB. Selskapet forventer å kunne bokføre en regnskapsmessig gevinst ved fullføring av salget på omlag NOK 7 millioner etter regnskapsmessige omregningsdifferanser og salgshonorarer.Oslo, 20. November 2001Catharina Thorenfeldt

Finansdirektør