Scandinavia Online, Published 04/04/2000 10:04:00

Eierne av Scandinavia Online, Schibsted Multimedia AS, Telia AB og Nextra AS (Telenor), har inngått endelig avtale om etablering av Nordens største portalselskap – Scandinavia Online. Schibsteds eierandel i det nye selskapet blir før børsnotering ca. 50% Telia får 25%, Telenor 21% mens ansatte og andre til sammen får ca. 4%.

Børsnotering av selskapet planlegges til 2. eller 3. kvartal inneværende år. Ved børsnoteringen vil Telia kjøpe 5% av aksjene i selskapet fra Schibsted. Ytterligere salg av aksjer mellom de tre store eiere er ikke avtalt.

Styret i det nye selskapet vil innledningsvis bestå av Sverre Munck og Trond Berger (Schibsted), Jan Rudberg (Telia) og Jan M. Moberg (Nextra) i tillegg til en representant fra de ansatte. Styret vil utvides med 2-3 eksterne representanter innen kort tid.

Scandinavia Online har utnevnt Thomas Ranje (30) til Finansdirektør (CFO). Ranje kommer fra Carnegies Corporate Finance avdeling i Oslo og Stockholm. Ranje er siviløkonom fra Handelshøyskolan i Stockholm.