Scandinavia Online resultat 1. kvartal 2001, Published 09/05/2001 10:14:28

Scandinavia Online konsernet la i dag frem resultatet for 1. kvartal 2001:Resultatregnskap

(SEK mill.)

Pr. 31.03.01

Pr. 31.03.00

(Proforma)

Driftsinntekter

44

58

Driftsresultat

(141)

(100)

Resultat etter skatt og minoritet

(139)

27

Schibsted eier ca. 35% av Scandinavia Online AB (SOL) og resultatandel som tas inn i Schibsteds regnskap pr. 31.03.01 utgjør ca. NOK (33) mill. SOL har siden 2. kvartal 2000 blitt bokført som et tilknyttet selskapOslo, 9. mai 2001

SCHIBSTED ASAMette D. Storvestre

Investor Relations AnsvarligFor fullstendig rapport, se vedlagte link:

Attachments