Scandinavia Online resultat 2. kvartal 2001, Published 16/08/2001 10:10:46

Scandinavia Online konsernet (SOL) la i dag frem resultatet for 2. kvartal 2001. Schibsteds andel av resultatet er NOK -153 mill. Schibsteds andel av nedskrivninger foretatt i andre kvartal 2001 i SOL beløper seg til ca. NOK 90 mill.Schibsted eier ca. 35% av Scandinavia Online AB (SOL). SOL har siden 2. kvartal 2000 blitt bokført som et tilknyttet selskap.Det henvises for øvrig til SOLs børsmelding og presentasjon.