Scandinavia Online skal børsnoteres, Published 22/05/2000 10:06:00

Børsintroduksjonen omfatter et globalt salg av 7,6 millioner aksjer, med en salgsverdi på SEK 912 millioner (Є112 millioner) i midten av prisintervallet, som vil utstedes av Scandinavia Online i en kapitalforhøyelse. Aksjesalget vil bestå av en global transje som innbefatter et tilbud til privatinvestorer i Sverige og Norge, institusjonelle investorer internasjonalt og amerikanske institusjonelle investorer regulert av Rule 144A. Etter aksjesalget vil selskapet ha 43,2 millioner utestående aksjer.

Emisjonsprovenyet vil hovedsakelig bli brukt til ekspansjon av Scandinavia Onlines tjenesteutbud, finansiering av et fremtidige markedsføringsaktiviteter, potensielle strategiske investeringer og oppkjøp og tilbakebetaling av lån fra aksjonærer. Tilbudsperioden vil starte 23. mai og avsluttes 6. juni. Handel i aksjen vil begynne ca. 7. juni.

Selskapet er, målt i antall brukere og omsetning, det ledende portalnettverket i Norden. Scandinavia Online-nettverket består av portaler i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Portalnettverket omfatter emne-spesifikke kanaler, avanserte funksjoner innen internett-tjenester og internett-kommunikasjon, høykvalitative søkemotorer og integrert internett-handel på dansk, finsk, norsk og svensk. Totale inntekter pro forma var i 1999

102,3 millioner SEK (Є 12,3 millioner).

Scandinavia Onlines svenske portalnettverk, som omfatter passagen.se og evreka.com, hadde i april 2000 over 2 millioner unike brukere i måneden og en dekning på 53 prosent av Sveriges internett-tilknyttede befolkning. Portalnettverket var således Sveriges største internett-nettverk, ifølge tall fra Media Metrix. Scandinavia Onlines norske portal (sol.no) var, med 783.000 ukentlige unike brukere i første kvartal 2000 og med 26 prosent vekst kvartalet før, også den største og raskest voksende portalen i Norge, ifølge Norsk Gallup. I Danmark er portalen sol.dk den nest mest besøkte internett-portalen, ifølge tall fra Dansk Gallup publisert i uke 16,2000. Scandinavia Online eier også de finske internett-tjenestene sirkus.com og evreka.fi. Totalomsetningen pro forma i Scandinavia Online-konsernet første kvartal 2000 var 57,5 millioner SEK (Є6,9 millioner).

Scandinavia Onlines mål er, med utgangspunkt i de sterke brukerrelasjoner som har gjort selskapet til det ledende portalnettverket i Norden, å bli et ledende europeisk selskap innen nye medier og kommunikasjon. Scandinavia Online har til hensikt å oppnå dette målet ved å implementere følgende strategier:

– Styrke gruppens varemerker

– Øke bruken av Scandinavia Onlines portal-nettverk

– Bli den ledende e-handels-tilretteleggeren i Norden

– Støtte nye former for tilgang til internett

– Søke geografisk ekspansjon

– Dra fordel av sin markedsposisjon, særlig gjennom sameie

Scandinavia Online og dets datterselskaper er direkte eller indirekte eiet av Schibsted ASA, Telia AB, Telenor ASA, ledelse og ansatte. Schibsted, Telia og Telenor vil søke å maksimere verdien av sine aksjeinnehav ved å la Scandinavia Online kapitalisere aggressivt på sin eksisterende markedsposisjon og Internett-kompetanse, selv om dette skulle innebære konkurranse med eierne, eller inngåelse av avtaler med konkurrenter av eierne.

I tillegg til styremedlemmene som representerer de største aksjonærene, er Franco Fedeli og Hannu Bergholm utpekt til å sitte i styret. Styret forventer at en uavhengig styreformann vil bli utpekt i fremtiden, men enkelthetene i dette er ennå ikke avgjort.

Goldman Sachs International er hovedtilrettelegger og eneste bookrunner i forbindelse med emisjonen og børsintroduksjonen. Carnegie, Schroder Salomon Smith Barney og UBS Warburg er med-tilretteleggere. Carnegie er tilrettelegger i det offentlige aksjesalget i Sverige og Norge.