KONSERNREGNSKAP PR 30.6.02

SCH , Published 15/08/2002 16:30:13

Oslo, 15. august 2002 
 
Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.6.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet.
 
 
For historisk fordeling av driftsinntekter og driftsresultat bruk følgende link:
 
For full rapport med tabeller bruk følgende link:
 
For presentasjon av 2 kvartal 2002 bruk følgende link:
 
 
Informasjon på Internett
Schibsteds årsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
  •       Schibsteds hjemmeside:      
  •       HUGIN Online:           
  •