Kontrollerende eiere i Scandinavia Online AB starter felles prosess for salg av sine eierandeler

SCH , Published 02/11/2001 08:39:14

Schibsted, Telenor og Telia har inngått en intensjonsavtale om en felles salgsprosess for salg av sine eierandeler i Scandinavia Online AB.De tre eierne kontrollerer i dag 76% av aksjene i Scandinavia Online AB.På bakgrunn av strukturelle forandringer i internettbransjen med større behov for industriell fokusering og utnyttelse av stordriftsfordeler, har de tre kontrollerende eierne i selskapet konkludert med at Scandinavia Online har større potensial for verdiøkning med én fokusert eier som bedre kan nyttiggjøre seg selskapets unike nordiske markedsposisjoner.Beslutningen om å selge har ikke konsekvenser for eiernes øvrige virksomheter.De tre eierne har i felleskap engasjert ABG Sundal Collier som rådgiver i salgsprosessen.Oslo, 2. November 2001Catharina Thorenfeldt

Finansdirektør