Søknad om utbygging av digitalt bakkenett

SCH , Published 19/09/2002 10:11:44

Styret i TV 2 har akseptert at selskapet Norges Televisjon AS sender søknad om konsesjon til utbygging av digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. Norges Televisjon AS eies med 50% hver av NRK og TV 2. Det er lagt til grunn en rekke forutsetninger i samband med en slik søknad fra TV 2s side. Eventuelle konsesjonsforhandlinger med myndighetene vil avklare om det vil være forretningsmessig grunnlag for et eventuelt videre engasjement fra NTVs og dets eieres side. Det er ikke gitt noen finansielle garantier eller andre forpliktelser fra TV 2 eller TV 2s eiere i samband med en søknad fra NTV. Schibsted eier 33,3% av TV 2. 
 
 
 
Oslo, 19. september 2002
 
Trond Berger
Konserndirektør økonomi/finans
Schibsted ASA