Tilbakekjøp av aksjer

SCH , Published 21/06/2002 08:53:43

Schibsted ASA har den 20. juni 2002 gjennom megler kjøpt 83 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 91,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1 033 000 aksjer.
 
 
Oslo, 21. Juni 2002

Schibsted ASA