TILBAKEKJØP AV AKSJER

SCH , Published 27/06/2002 09:36:29

Schibsted ASA har den 26. juni 2002 gjennom megler kjøpt 100.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 85,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1.133.000 aksjer.