Videreføring av incentivprogram

SCH , Published 28/06/2002 09:40:41

I dag er det utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke del tre av det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som går over en treårsperiode.
 

Innløsningskursen var i år 2000 NOK 185, i år 2001 NOK 100 og den er i år NOK 93. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2005.  Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av
incentivprogrammet:
 
 

Schibsted ASA –KonsernledelsenAntall opsjoner:
   
KonsernsjefKjell Aamot30.000 (10.000 pr. år)
KonserndirektørTrond Berger15.000  (5.000 pr. år)
KonserndirektørJan Erik Knarbakk15.000  (5.000 pr. år)
KonserndirektørBirger Magnus15.000  (5.000 pr. år)
   
Aftenposten AS:  
Adm. direktørOlav Mugaas7.500  (2.500 pr. år)
Ansv. redaktørEinar Hanseid7.500  (2.500 pr. år)
   
Verdens Gang AS:  
Adm. direktørAslak Ona7.500  (2.500 pr. år)
Ansv. redaktørBernt Olufsen7.500  (2.500 pr. år)