Videreføring av incentivprogram

SCH , Published 28/06/2002 09:40:41

I dag er det utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke del tre av det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som går over en treårsperiode.
 

Innløsningskursen var i år 2000 NOK 185, i år 2001 NOK 100 og den er i år NOK 93. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2005.  Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av
incentivprogrammet:
 
 

Schibsted ASA – Konsernledelsen Antall opsjoner:
     
Konsernsjef Kjell Aamot 30.000 (10.000 pr. år)
Konserndirektør Trond Berger 15.000  (5.000 pr. år)
Konserndirektør Jan Erik Knarbakk 15.000  (5.000 pr. år)
Konserndirektør Birger Magnus 15.000  (5.000 pr. år)
     
Aftenposten AS:    
Adm. direktør Olav Mugaas 7.500  (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør Einar Hanseid 7.500  (2.500 pr. år)
     
Verdens Gang AS:    
Adm. direktør Aslak Ona 7.500  (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør Bernt Olufsen 7.500  (2.500 pr. år)