Schibsted Årsrapport 2000 er nå tilgjengelig., Published 26/04/2001 16:30:12

Trykt utgave kan best bestilles via vår Web-side www.schibsted.no eller på telefon 23 10 66 00. Rapporten ligger også ute som pdf-filer på vår Web-side.