SCHIBSTED ASA (SCH) – SBS inn i BidLet.

, Published
17/11/1999 14:15:00

SBS Broadcasting kjøper seg inn i auksjonstjenesten BidLet gjennom en emisjon på 15%. Som oppgjør for aksjene bidrar SBS med USD 2,5 millioner i kontanter og annonseplass i deres medier for USD 12,5 millioner. Aftonbladets eierandel var før emisjonen 21%, denne utvannes til 18% ved emisjonen.