Positivt driftsresultat i Sveits

20 Min , Published 16/12/2002 09:22:24

20 Min Sveits vil i 4. kvartal 2002 vise til en inntektsvekst på ca. 60-70% sammenlignet med fjoråret.  I november fremviste 20 Min Sveits et positivt driftsresultat (10%) før skatt for første gang.  Også internettvirksomheten opplever solid inntektsvekst og vil vise et “break even”-resultat i 4. kvartal 2002.  Leserutviklingen er fortsatt positiv og offisielle målinger i 2003 vil vise stor vekst, bl.a. som følge av nye distribusjonsavtaler.
 
20 Min har i dag ca. 3 mill. lesere og et opplag på 1,25 mill. pr. dag.
 
For nærmere opplysninger vennligst kontakt Birger Magnus, tlf: +47 23106600.
 
 
Oslo, 16. desember 2002
 
Elisabeth Blom Tindlund

Investor Relations Officer