20 Minuten (Schweiz) AG solgt til Express Zeitung AG

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/01/2005 08:14:55

20 Min Holding AG, et heleid datterselskap av Schibsted ASA, har solgt sin 50,5 % eierandel i 20 Minuten (Schweiz) AG til Express Zeitung AG, et datterselskap av tamedia.  Express Zeitung har hatt en 49,5 % andel av aksjene siden september 2003, og skulle kjøpe de gjenværende 50,5 % av aksjene i to transjer innen utgangen av 2006. Den nåværende avtalen medfører en akselerasjon av dette siste salget.
 
I løpet av de siste to årene har 20 Minuten utviklet seg til å bli den største avisen i Sveits. 20 Min Holding og tamedia har hatt et fruktbart samarbeid som eiere og har sammen utviklet forretningsplanen for de kommende år. Det tidlige oppgjøret gir mulighet for videre strategisk utvikling av 20 Minuten.
 
Schibsted vil fokusere på å videreutvikle 20 minutes-konseptet i Spania og Frankrike, der  avisen er godt etablert som den ledende gratisavisen. 20 Minuten (Schweiz) vil delta i denne utviklingen ved å utveksle erfaring og know-how. Tamedia og Schibsted har også blitt enige om å se på andre prosjekter sammen.
 
20 Minuten (Schweiz) hadde driftsinntekter på over CHF 60 mill. i 2004 og et positivt driftsresultat. 
 
Partene har avtalt å holde vilkårene i avtalen konfidensielt. Det er forventet at Schibsted får en gevinst i 1. kvartal 2005 på ca NOK 200 mill.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Sverre Munck, tel + 47 9168 6699
 
 
Oslo, 24. januar 2005
Schibsted ASA
 
 
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations Officer