20 Minutter Køln avvikles

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/07/2001 10:00:50

Gratisavisen 20 Minutter Køln som ble lansert i Køln i slutten av 1999, legges ned med umiddelbar virkning. Siste utgave av avisen utgis onsdag 11. juli. Avgjørelsen må sees i sammenheng med beslutningen tidligere i år om ikke å gjennomføre en større lansering i flere tyske byer på det nåværende tidspunkt. 20 Minutter Holdings analyse viser at en inntreden i det tyske markedet bare kan lykkes dersom den gjøres på et nasjonalt nivå. Utgivelsen av 20 Minutter ble stoppet i flere uker i 2000 p.g.a søksmål fra flere etablerte aktører. Disse søksmålene sammen med den vanskelige konkurransesituasjonen i annonsemarkedet i Køln har også bidratt til beslutningen om å stoppe utgivelsen av avisen i Køln.

Virksomhet i Køln fremstår ikke alene som økonomisk bærekraftig, og ytterligere ressurser vil derfor ikke bli allokert til denne virksomheten. 20 Minutter Holding vil fokusere ressursene mot prosjekter i andre europeiske land og mot den videre ekspansjonen av den sveitsiske virksomheten, som er svært vellykket.

De cirka 55 ansatte i Køln vil bli tilbudt sluttvederlag.

Tapene for virksomheten i Køln har blitt utgiftsført fortløpende og Schibsteds andel av tapene for 2001 frem til nedleggelse utgjør ca. kr 15 mill. Schibsteds andel av estimerte avviklingskostnader vil utgjøre ca. kr 6 mill.

Kontaktperson:

Eivind Thomsen, tel +47 23106636

Oslo, 11. juli 2001

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations ansvarlig