Aftenposten AS og Schibsted ASA kjøper Retriever AB

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/04/2004 15:23:43

Aftenposten AS og Schibsted Multimedia AS har i dag kjøpt 100 % av aksjene i medieovervåkingsselskapet Retriever AB fra KS Norsk Vekst II, Provisa AB og noen av selskapets gründere for SEK 47,5 mill. Aftenposten AS vil eie 51 %, mens Schibsted Multimedia vil eie de resterende 49 %.

Selskapet er en ledende leverandør av digital medieovervåking i Norden. Kundemassen består av selskaper, myndigheter og organisasjoner innen et vidt spekter av bransjer. Omsetningen var i 2003 på SEK 21,0 mill. og driftsresultatet SEK 1,2 mill. Resultatet for 2004 forventes å være i størrelsesorden SEK 3 til 5 mill. I tillegg er det identifisert vesentlige synergier mellom Retriever AB, Aftenposten og øvrige Schibsted-virksomheter.
 
Kontaktpersoner:
Adm.dir Olav Mugaas, Aftenposten AS. Tlf. 91 13 95 70
Direktør Knut Falchenberg, Schibsted ASA. Tlf. 91 68 66 81
 
Oslo, 2. april 2004
SCHIBSTED ASA

Gisle Glück Evensen
Investor Relations