salg av eiendom

Aftenposten flytter , Published 19/12/2002 15:10:33

I forbindelse med nye resultatforbedrende tiltak i Aftenposten har lokalisering av Aftenposten og deres datterselskaper blitt vurdert. Det er i dag avgjort at Aftenposten med datterselskaper flytter til Postgirobygget ved at det inngås langsiktig leieavtale med Entra Eiendom.
 
Det er samtidig inngått avtale med Entra Eiendom om salg av Akersgt. 32-34-36 og Akersgt. 51 pr. 31.12.02 til en samlet verdi av kr. 370 mill. Entra Eiendom overtar også Schibsted Drift AS til bokførte verdier med ca. 30 ansatte. I tillegg vil Entra Eiendom overta ledige lokaler som Aftenposten har disponert (ca 8.000 kvm.) i Akersgt. 55 (VG- huset) på en langsiktig leieavtale.
 
Avtalen innebærer at konsernet frigjør kapital som er bundet i de eiendommer som nå blir fraflyttet, og salget av eiendommene vil gi en salgsgevinst på ca kr. 70-80 mill. Salg av bygg og nye leieavtaler vil fra flyttetidspunktet gi en årlig forbedring i resultat før skatt for konsernet på ca kr. 30 mill. Aftenpostens lokalkostnader vil som følge av dette bli redusert med ca kr. 25 mill. pr år. Aftenpostens forbedring på driftsresultatet må sees mot bortfall av leieinntekter i Schibsted Eiendom slik at konserneffekten hovedsakelig kommer som forbedret finansresultat.
 
For nærmere opplysninger kontakt Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans
Tlf: +47 23106600
 
 
Oslo, 19. desember 2002
 
Catharina Thorenfeldt

Finansdirektør