Aftenposten Morgen blir tabloid

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/03/2004 14:35:19

De siste månedene har det pågått et omfattende arbeid med ny leser- og produktstrategi i Aftenposten. En rekke alternativer har vært vurdert og følgende beslutning er fattet:
 • Aftenposten Morgen går over i tabloidformat ved årsskiftet 2005
 • Aftenposten Aften fortsetter som lokalavis for Oslo og Akershus, med distribusjon om ettermiddagen
 •  
  –      Aftenpostens morgenavis skal være en nyhetsledende, kompakt og effektiv avis. Den skal betjene lesere som har det travelt i hverdagen, men også de som ønsker og har anledning til å bruke mer tid på avislesingen, sier sjefredaktør Hans Erik Matre.
  –      Gjennom de siste årene er morgenutgavens markedsposisjon og lønnsomhet svekket. Fornyelse er påkrevd og formatendring er et av de kraftigste og best kommuniserbare virkemidlene.
   
  Omlegging til et mer populært format vil kunne styrke Aftenposten i nye lesergrupper. Undersøkelser avisen har foretatt viser at 73 prosent av de spurte i aldersgruppen 15-29 år ønsker mindre format, det samme gjelder nærmere 70 prosent av alle abonnenter. I tillegg mener et stort flertall (85 prosent) at en formatendring ikke vil svekke avisens seriøsitet.
   
  Det tas forbehold om endelig godkjennelse av produktomleggingen i konsernstyremøte torsdag 25. mars.
   
  For ytterligere kommentarer henvises til Aftenposten ved sjefredaktør Hans Erik Matre, tlf. 90135423 eller informasjonsdirektør Anne Lise Gjetvik, tlf. 91139545
   
   
  Oslo, 23. mars 2004
  Schibsted ASA
   
   
  Gisle Glück Evensen
  Investor Relations