Aftonbladet hever løssalgsprisen

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/12/2009 08:30:00

Aftonbladet har besluttet å heve løssalgsprisen mandag til søndag fra SEK 10,00 til SEK 11,00 med virkning fra i dag, 21. desember 2009.

 

Prisendringen vil ha en positiv effekt på driftsresultatet (EBITA) for 2010 på i størrelsesorden SEK 70 mill., basert på nåværende opplagsvolum.

 

Kontaktperson:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 21. desember 2009

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12